Helhedsplanen Vejle

Information


Hvad er en boligsocial helhedsplan egentlig for en størrelse?

 

Boligsociale helhedsplaner findes i alle større byer i Danmark, ca. 55 i alt. Den boligsociale indsats i Vejle er et samarbejde mellem tre parter:

Boligorganisationerne og kommunen er de lokale og udførende aktører, mens LBF udstikker de overordnede rammer, og bidrager med den største del af økonomien.

LBF kan således bidrage med op til 75 % af det samlede budget, mens boligorg. og kommune tilsammen er forpligtet til at bidtage med minimum 25 %.

Boligsociale er 4-årige projekter, og i Vejle har vi d. 1/12 2021 taget hul på en ny projektperiode, hvor vi har udvidet vores felt, fra 5 almene afdelinger til 11. Samtidig har vi udvidet fra at dække 2 geografiske områder i Vejle (Nørremarken og Løget Høj) til at dække 4 (Nørremarken, Løget Høj, Vestbyen og Møllevangen). I nogle sammenhænge vil Løget Høj og Møllevangen af praktiske årsager blive slået sammen til Søndermarken.

I den nuværende projektperiode, er vores overordnede indsatsområder (udvalgt af LBF):
Inden for hver af de fire indsatsområder, har vi planlagt 3-5 aktiviteter, som vi vurderer vil have en positiv effekt på en konkret målgruppe eller et konkret emne. Koordinering af aktiviteterne varetages af de 8 medarbejdere i helhedsplanen.

Lederen af den boligsociale helhedsplan refererer til den boligsociale bestyrelse, som har det overordnede, strategiske ansvar for resultater og udvikling. For Vejles vedkommende består den boligsociale bestyrelse af de administrative ledere fra de tre boligorg., arbejdsmarkedschefen i VK, VK’s tværgående boligsociale koordinator (chefkonsulent i B & U-forvaltningen), samt direktøren for Teknik & Miljø i VK, som er formand for bestyrelsen.

For at sikre både den lokale og den faglige forankring, er der nedsat forskellige grupper:

Arbejdsgrupper, som består af relevante fagpersoner inden for et konkret felt, fx beskæftigelse, som i samarbejde med den boligsociale medarbejder, sikrer retning og fokus på den (eller de) enkelte indsats(er).

Følgegrupper, som skal sikre det lokale ejerskab og den lokale indflydelse & forankring. 1 gruppe for hver af områderne Nørremarken, Vestbyen og Søndermarken. Grupperne består af to repræsentanter fra hver af områdernes boligafdelinger, samt lederen af helhedsplanen.