Uddannelse og Livschancer

Katrine

Bydelsmødre og familieliv:

Bydelsmor er et uddannelsesforløb for kvinder med minoritets-etnisk baggrund. Bydelsmødrene er et netværk, som skaber aktiviteter i lokalområderne samt bistår isolerede kvinder samt forskellige offentlige aktører med råd og vejledning.

Agentuddannelser og foreningsdannelse:

I tæt samarbejde med Sundhedsfremme og Forebyggelse Vejle Kommune kører Den Boligsociale Helhedsplan to agentuddannelser, som fokuserer på egenomsorg og sociale relationer. Kurserne giver redskaber til, hvordan man selv kan skabe aktiviteter for andre.

Lær at cykle som voksen:

I et stærkt samarbejde med Røde Kors og Bevæg Dig For Livet kører Den Boligsociale Helhedsplan årligt to cykelhold, hvor voksne kan lære at cykle.

Christina

Sprogunderstøttende indsatser & Helhedsorienteret Familie- og Dagtilbud

For at styrke trivsel og fagligt niveau i områdernes skoler, samarbejdes der om forskellige aktiviteter og indsatser i områdernes daginstitutioner og skoler. Aktiviteterne skal bl.a. bidrage til en større lyst til læsning og læring, som med tiden forventes at have en positiv effekt på det faglige niveau i afgangsklasser og senere ungdomsuddannelser.

Der samarbejdes desuden om projektet Helhedsorienteret Familie- og Dagtilbud, hvor dele af det pædagogiske personale i daginstitutioner i udsatte boligområder, uddannes familieterapeuter. Målet er at styrke og kvalificere indsatsen yderligere, særligt i de mest sårbare familier.