Kriminalitetsforebyggelse 

Aldin

Koordinerende rolle

Boligsocial Koordinator har en koordinerende rolle i samarbejdet med SSP, klubberne, skolerne, politiet, afdelingsbestyrelser og frivillige foreninger fra områderne. Samarbejdet mellem kommunale medarbejdere skal sikre fremdrift igennem hele perioden og sikre en tværgående kobling mellem indsatsområderne. Boligsocial koordinator planlægger aktiviteter med de kommunale aktører, afdelingsbestyrelser og foreninger og sikrer tryghed i områderne.

Endvidere arbejder den Boligsocial Koordinator med: