Finlandsparken

Finlandsparken AAB består af:

Afdelingen består af 11 blokke i 4 etager hvor der på 3 af blokkene er bygget tagboliger i 2013. Tagboligerne er beliggende Finlandsvej 43, 79 og 129. Flere handicapegnede/ældrevenlige lejligheder hvortil der er adgang via elevator. I disse lejligheder er der to badeværelser, hvoraf det ene er handicap-/ældrevenligt. Boligerne indeholder komfur, køleskab og fryser. Gode legearealer, beboerhus og festlokaler. Der er mulighed for at leje et ekstra depotrum samt carport.

Læs mere